/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 6 Temmuz Aziz Şehitler Marinus ile Martha, ve Beraberlerindekiler

6 Temmuz Aziz Şehitler Marinus ile Martha, ve Beraberlerindekiler

6 Temmuz Aziz Şehitler Marinus ile Martha, ve Beraberlerindekiler

 

Marinus ve Martha varlıklı İranlılardı. Fakat tüm mallarını sattılar ve oğulları Avdifaks, Habakkuk, Valentin ve Kirinus ile Roma’ya Havarilerin ve şehitlerin kutsal emanetlerine hürmet etmeye gittiler. İmparator Kladyus onlara ölüleri görmek için neden bu kadar yol gelip bu kadar masraf ettiklerini sorduğunda, şöyle yanıtladılar, ‘Bizler Mesih’in hizmetkârlarıyız ve ölümsüz ruhları Allah ile canlı olan havarilere hürmet etmeye geldik, öyle ki bizim için Mesih Allah’ımıza şefaatçi olsunlar.’ . Hepsi sorguya gönderildi ve Mesih’i inkâr etmemeleri durumunda ölümle cezalandırılacakları söylendi. Bir papaz olan Valentin, Asterius isimli bir generale teslim edildi. Valentin Asterius’un iki yıldır kör olan kızını iyileştirdiğinde, Asterius ve tüm ev halkı Mesih’i kabul etti ve Valentin tarafından vaftiz edildi. Hepsi, Marinus ve Martha dahil, işkenceye katlandılar ve Mesih uğruna öldürüldüler. (269)

Ingilizce’den türkçeye Ceviren Vasili Gelbal

Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/july.html

 

 

 
 
 
6 Temmuz Aziz Şehitler Marinus ile Martha, ve Beraberlerindekiler