/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 8 Temmuz Büyük Şehit Aziz Prokopios

8 Temmuz Büyük Şehit Aziz Prokopios

 8 Temmuz Büyük Şehit Aziz Prokopios
 

“Kudüs’te Hıristiyan bir babadan ve pagan bir anadan, Neanias ismiyle doğdu. Babasının ölümünden sonra annesi onu tamamen Roma putperestliği ruhu ile yetiştirdi. Büyüdüğünde, İmparator Diokletian onu gördü ve ondan öyle hoşnut oldu ki saraya aldırıp orduda görev verdi. Bu fena İmparator Hıristiyanlar için bir zulüm başlattığında, Neanias’ı bir grup asker ile birlikte İskenderiye’ye gitmesi ve oradaki Hıristiyanları yok etmesi için görevlendirdi. Fakat yolda, Saul’e olan şeyin bir benzeri de Neanias’ın başına geldi. Sabah saat üçte şiddetli bir deprem meydana geldi, Rab İsa ona göründü ve şöyle söyledi: ‘Nereye gidiyorsun Neanias? Kime isyan ediyorsun?’. Neanias büyük bir korku ile cevapladı: ‘Siz kimsiniz, Efendim? Sizi tanıyamıyorum.’. O anda kristal gibi parlak bir Haç gökyüzünde belirdi ve Haç’tan ses geldi: ‘Ben İsa’yım. Allah’ın Çarmıh’a gerilmiş Oğlu.’. Rab devam etti: ‘Bu gördüğün işaretle birlikte, düşmanlarına galip gel. Benim barışım seninle olsun.’. Bu olay Neanias’ın hayatını tamamıyla değiştirdi. Gördüğü Haç gibi bir Haç’ı taşımaya niyetlendi ve Hıristiyanlara saldırmak yerine askerleriyle birlikte Kudüs’e saldıran Agarianlara karşı mücadele yürüttü. Kudüs’e zaferle girdi ve annesine bir Hıristiyan olduğunu söyledi. Mahkemeye getirildi, sadece Kralı Mesih’in askeri olduğunu göstererek ordu kemerini ve kılıcını çıkartıp yargıcın önüne koydu. Sert işkenceden sonra hapse atıldı. Orada Mesih Efendimiz ona tekrar göründü ve onu vaftiz edip Prokopios adını verdi. Bir gün on iki kadın onun hücresinin penceresine gelip, ‘Biz de Mesih’in hizmetkârlarıyız’ dediler. Bunun için tutuklandıklarından dolayı aynı hapishaneye atılmışlardı. Aziz Prokopios onları Hıristiyan inancı hakkında bilgilendirdi ve dikkatle şehitlik tacını almaları için hazırladı. Sonra bu on iki kadın da çok kötü işkenceye uğradı. Onların acılarını ve cesaretlerini görerek Prokopios’un annesi Mesih’te imana geldi. Sonrasında bu on üçü ölüme gönderildi. Aziz Prokopios idama götürüldüğünde, ellerini Doğu’ya kaldırarak fakirler ve muhtaçlar, dullar ve sefiller, özellikle de kutsal Kilise’nin büyümesi, yayılması ve Ortodoksluğun zamanın sonuna kadar parlaması için dua etti. Göklerden duasının duyulduğuna dair teminat alınca da sevinçle kılıcın altına gitti ve Efendisi’ne, sonsuz sevince kavuştu. Aziz Prokopios Filistin Kayseri’sinde onurla acı çekti ve 8 Temmuz 303 yılında, şeref çelengi ile taçlandırıldı.” (Prologue)

Ingilizce’den türkçeye Ceviren Vasili Gelbal

Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/july.html

 
  8 Temmuz Büyük Şehit Aziz Prokopios