/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Kör adam Pazarı vaazı

Kör adam Pazarı vaazı

Kör adam Pazarı vaazı

Kör adam Pazarı vaazı

13 Mayıs 2018

(Yuhanna İncili 9: 1-38)

Bugünkü vaazda Rab’bin yaptığı benzersiz bir mucize anlatılıyor; doğuştan kör bir adamın iyileştirmesi! Tabi ki bir sürü insan çeşitli hastalıklardan ve engelliliklerden iyileşiyordu fakat doğuştan kör olan bir insanın  iyileştirilmesi ve hiç olmayan gözlerinin oluşması daha önce yaşanmış bir olay değildi! Böyle bir mücizeyi hiç kimse daha önce görmemişti!

Görünürde bu kadar güzel bir olaya sadece sevinmek mümkün fakat üzücü olan gerçek şu ki, bu mucize Yahudilerin ileri gelenlerinde şüpheler uyandırdı. Bildiğimiz gibi ferisilerin yüreklerinde kıskançlık ve kin vardı. Çünkü insan kalabalıkları onların ardından değil, Mesih’in ardından gidiyordu. Bununla kalmayıp Yahudilerin Yüksek Kurul önderleri Mesih’i sadece öldürmeyi kararlaştırmadılar, aynı zamanda da Mesih’i Mesih olarak açıkça kabul eden herkesi Havra’dan ve topluluktan atmaya da karar verdiler. (Yuhanna İncili 9:22).

 Ferisiler, İsa’nın böyle büyük bir mucizeyi gerçekleştirdiğini öğrendiklerinde önce inkâr etmeye çalıştılar. O adamın doğuştan kör olmayıp, çevredekilerde acıma duygusu uyandırmak ve sadaka dilenmek için körmüş gibi yaptığını kanıtlamak onlar için iyi olurdu. Bunun için ferisiler kör adamın anne babasını çağırdılar ve «Kör doğdu dediğiniz oğlunuz bu mu? Peki, şimdi nasıl görüyor?» diye sordular. Anne babası Havra’dan kovulmaktan korktukları için şöyle cevap verdiler: «Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve kör doğduğunu biliyoruz. Ama şimdi nasıl gördüğünü, gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz, ona sorun. Ergin yaştadır, kendisi için kendisi konuşsun.» Ebeveyinlerin Mesih’in mücizesi hakkında net bir cevap vermekten kaçındıklarını görüyoruz. Ferisiler onlarla öfkeyle ve tehditkâr konuşunca korkudan titriyorlardı. Topluluktan kovulmaktan korkmuşlardı, kendilerini kurtarmaya çalıştılar, fakat oğullarını bu düşmanca mahkemenin karşısında yalnız bıraktılar.

Kilise tarihi süresince bu hikâye çok kez tekrarlanmıştır. Mesih’e ve Kilisemiz’e karşı büyük savaşın yaşandığı bu günlerde de aynısı oluyor. Bu sinsi savaşta dolaylı tehditler, yalancı tanıklıklar ve iftiralar kullanılıyor. İnsanlar inanç konusunda cesaret gösterip doğru konuşmaktan korkuyor, açıkça kendilerini ifade etmekten çekiniyorlar. Yöneticilerin gözleri önünde kendilerini rahat hissetmek ve kariyerlerini riske atmamak istiyorlar. Herkesle iyi ilişkiler içinde olmak istiyorlar. Böyle davranarak vicdanlarının üstüne basıyorlar ve Mesih’e ihanet ediyorlar. Rab’bin bu konuyla ilgili sözlerini dikkate alalım: «insanların önünde Beni inkar edeni, Ben de göklerdeki Babam’ın önünde inkar edeceğim.» (Matta İncili 10:33) yani Yargı Gününde.

 Sadaka dilenen körün davranışları anne babasının davanışlarından tamamen farklıydı. İsa’yı, kör adamı Şabat gününde iyileştirdiği için Musa’nın Yasası’na karşı olan Biri olarak göstermek isteyen ferisilerle defalarca görüşüp konuşan adam sarsılmaz inancını korudu. Ferisilerin suçlamalarına karşı dik durdu, kin dolu sorularına net cevap verdi: «Bildiğim bir şey var, kördüm, şimdi görüyorum» dedi. (Yuhanna 9:25). Beni iyileştiren Adam’a karşı sizin suçlamalarınıza da şunu demeliyim: «Tanrı’nın, günahkarları dinlemediğini biliriz… Dünya var olalı, bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır.» (Yuhanna 9:31-32). Ferisiler onun dik başlılığını çekemediler, ona hakaret ettiler ve öfkeyle dışarı attılar.

Fakat bundan sonra Rab, önce kör olan adamı buldu ve Kendisi hakkında gerçeği açarak onun ruhunun gözlerini aydınlattı. İsa Mesih Kendini Tanrı’nın Oğlu olarak kör olan adamın önünde ifşa etti. O zaman gözleri açılan adam samimiyet ve minnettarlıkla Tanrı olan bu Kişi’ye inancını  ikrar  etti ve secdeye kapandı.

Kardeşlerim,

Doğuştan körlükten iyileştirilmiş adamın cesur tanıklığından ders çıkaralım. Cesaretle, coşkuyla, kıvançla ve minnettarlıkla, milyonlarca aziz şehidin uğrunda zulüm çektiği Ortodoks İnancını ikrar edelim. Ve Mesih bizi kutsayacaktır. Ve biz O’nun sevgili çocukları olacağız ve O bizi Kendi Krallığı’na getirecektir.

 

Kör adam Pazarı vaazı