/ Kilise / Kilise Nizamι ve Kurallarι

Kilise Nizamι ve Kurallarι

Kilise Nizamι ve Kurallarι

Ortodoks kilisesinde cemaat olmak bireylere bazı sorumluluklar yükler, bunlararasında şunlar vardır:

Kutsal Komünyon’a dair:

Ortodoks olmayan herhangi biri,ister başka kilisenin vaftizli üyesi olsun ya da olmasın; Ortodoks inancına sahip olmayan kimse Ortodoks kilisesinde Evkaristiya sofrasına yaklaşmamalıdır.

Aynı şekilde bir Ortodoks hristiyan, konuk olarak gittiği başka bir mezhebe (Katolik,Protestan,Anglik an vs.) ait kilisede Komünyon alamaz.

Ortodoks inanca sahip fakat Ortodoks kilisesi dışında nikah kıyan biri kendikendini kiliseden aforoz etmiş olur, o yüzden eğer Ortodoks olmayan biri ile Ortodoks nikahı yapmadan evlenmişseniz, Kutsal Sofra’ya yaklaşmadan önce bir ruhaniye Günah itirafı sakramentinde bulunmanız gerekmektedir.

Kilise,genel olarak boşanmaya izin vermemektedir fakat bazı koşullarda boşanmaya izin verilmektedir ve kilise boşanan çiftlere tolerans göstermektedir. Dolayısıyla sivil bir mahkemeden boşanma belgesi alan fakat kilise kurumuna bu boşanma olayını onaylatmayanlar, Kutsal Komünyon sofrasından alamazlar, bir nikahta veya vaftizde şahit olarak yer alamazlar.

Kutsal Vaftiz’e dair:

Ortodoks kilisesinde vaftiz olacak bir çocuğun vaftiz anne-babasι OrtodoksHristiyan olmalıdırlar ve kilise ile iyi durumda -eğer evliyse; Ortodoks kilisesi tarafından evlendirilmiş ve eğer boşanmışsa, bunu kilise mahkemesine onaylattırmış olmalıdırlar.

Vaftiz annesi-babasι olacak kişiler 12 yaşından büyük olmalıdırlar.

Eğer vaftiz anne-baba olacak kişi,başka bir Ortodoks kilisesinin cemaatindense,kendi rahibinden kilise ile arasının düzgün olduğuna dair bir referans mektubu getirmesi gerekmektedir.

Ortodoks hristiyanlar başka mezheplerin (Katolik,Protestan,Anglikan vs.) vaftiz törenlerinde vaftiz anne-babasι olamazlar.

Kutsal Nikah töreni’ne dair:

Nikahta şahitlik yapacak kişi (Yunanca: Koumbaro) erkek ya da bayan, kilisesiyle iyi ilişkiler içerisindeki bir Ortodoks hristiyan olmalıdır. Ortodoks olmayanlar şahit olamazlar.

Eğer damat veya gelin başka bir ülkeden geliyor ise,kendi kilisesinden daha önce evlenmediğine dair veya boşanmışsa boşanma belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

Eğer Ortodoks kişi,Ortodoks olmayan bir kilisede nikaha katılırsa, o kilisede Komünyon Sofrası’na yanaşmamalıdır.

Cenaze töreni’ne dair:

Ortodoks hristiyan olmayan,Ortodoks vaftizi/krizmasyonu almamış birinin cenazesi, Ortodoks kilisesinden kalkamaz.

Ortodoks kilisesi dışında evlenmiş veya boşanıp bunu kiliseye onaylattırmamış olanların veya intihar ederek kendi canına kıymış olanların cenazesi kilise binasına sokulmaz, tören kilise bahçesinde icra edilir.

Eğer intihar eden kişi,doktor gözetiminde (psikiyatrist) ise ve doctor raporuyla hareketlerinden mesul tutulamayacağı sabitse, bu şartlar altında kilisede cenazeye izin verilir.

Cenazesini kremasyon yolu ile yaktırmış olanların cenazesi, kilise tarafından kaldırılmaz. Her ne koşulda olursa olsun, cenazenin yakılmasına izin verilmez.

 

Thomas Zigman

Kilise Nizamι ve Kurallarι