/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Εbedi Hayatın Mirasçıları

Εbedi Hayatın Mirasçıları

Εbedi Hayatın Mirasçıları

 

       Bir hristiyanın, ebedi hayatın mirasçısı olması için yerine getirmesi gereken buyruklar:
1-    Tanrıyı bütün yüreği ile sevip buyruklarını tutmalı ve aynı zamanda yakınını kendi nefsi gibi sevmelidir. Çünkü Rab bunları söyledi. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. ( Yuhanna 15-10 ). Ve yakınını sevme hususunda, öğrencilerine şu sözleri söyledi: Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. ( Yuhanna 13-35 )

2-    Tanrı önünde kendini alçaltıp hiç kimseyi küçümsememesi gerekir. Çünkü Tanrı’nın kabul ettiği kurban, alçak gönüllü bir ruhtur. ( Mezmur 51- 17 ). İşlediği günahlara feryat edip yakınının günahları için de üzülmesi ve yakınının mutluluğuna sevinip onun sevincini kıskanmaması gerekir ve kendine karşı yapılan kötülüklere sabredip kötülük yapanları iyilikle uyarması gerekir.

 

3-    Sefil olanlara şefkat gösterip, Tanrı’nın istediği gibi barışı sağlaması gerekir, çünkü bununla o insanlara Tanrı’nın çocukları denecek. ( Ne mutlu barışı sağlayanlara çünkü onlara Tanrı  çocukları  denecek, Matta 5-9 ). Ve Mesih’e olan imanı ve sevgisi yüzünden dövülür, sövülür yada hatta ölüme götürülürse korkmaması gerekir, çünkü Tanrı bizlere bu vaatı verdi: Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. ( Matta 5-11 )

4-    Yalan ve kafir öğretilere karşı çıkıp düzgün olan kilise imanımızı savunup Üçlü Birliği ( Baba, Oğul ve Kutsal Ruh)  kabul etmesi gerekir.

5-    Gerçeği sevip kesinlikle dilini yalanlarla kirletmeyip yakınına karşı kötü davranmamalıdır.

6-    Hiç kimseyi itham etmemesi, hiç kimseyle dalga geçmemesi ve hiç kimseye Tanrı’nın buyruklarına aykırı edecek şekilde davranmamalıdır.

7-    Birileri tarafından lanetlendiğinde onlar için dua etmeli. Seni bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürü. ( Matta 5-41 ). Kötü sözler söylemeyip kesinlikle ant içmeyin, lakin Tanrı’nın kelamını yerine getirin. Evet’iniz evet, hayır’ınız hayır olsun ( Matta 5-37 ).

8-    Tanrı’yı yüceltip ona saygıyla dua etmesi gerekir.

9-    Sürekli, ölümü, adil olan Tanrı mahkemesini ve yaptığı kötü işlerden dolayı Tanrı’ya verecek olan cevabı düşünmesi ve işlediği günahları affetmesi için Tanrı ya yakarması gerekir.

10-    İman kıskançlığı ile iyi işler yapıp, yaptığı işlerle İncil de sözü geçen ferisi gibi övünmemesi gerekir.

11-    Oburluktan, sarhoşluktan, batıl olan serserilikten, zenginlikten, kötülükten, kibirlilikten, gururdan, zinadan ve çapkınlıktan kesinlikle uzak olması gerekir.

12-    Sihir, müneccim ve falcılarla alakası olmayıp onların vesilelerini kullanmaması gerekir, öyle ki Mesih’in kutsal kanını ve bedenini hak eder bir şekilde alsın.

13-    Yetimlerden, dul kadınlardan ve ihtiyacı olanlardan yardımını esirgememesi ve birine maddi yada manevi bir yardımda bulunduğunda onlardan bunun karşılığını beklememesi gerekir, çünkü elinde bulunan varlığın Tanrı’dandır ve hepsi Tanrı’ya geri dönecektir.

14-    Tanrı’nın önünde korku ve temiz bir yürekle dur ve Tanrı’yı ve iradesini yapacağın her işte zikret, öyle ki mezmurun bu ayetini yerine getiresin: gözümü Rab’den ayırmam ( Mezmur 16-8 )

15-    Kalbinde kin beslemeyip hemen ona karşı günah işleyenleri bağışlaması gerekir, çünkü Tanrı şöyle dedi: başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. ( Matta 6-14 )

16-    Tanrı’nın korkusuna ve iyi niyetliliğine  hükmedip, yakınını işlediği  günahlardan dolayı küçümsemeyip hakaret etmemesi gerekir, çünkü Rab şöyle dedi: başkalarını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. (Matta 7-1)

17-    Sevgi ile yakınını akıllandırması, zulüm edilenlerden yana olması, zayıf olanı koruması, hastalara yardım etmesi ve Mesih’in sürüsünden ayrılanları tembih etmesi gerekir.

18-    Kutsal kitapları sevmesi, ilahi sözlere kulak vermesi ve insan nefsinin kurtuluşuna yararlı olan sözlerden bahsetmesi gerekir.

19-    Anne ve babasına karşı saygılı olup onları  üzmemesi  gerekir.

20-    Kilisede düzenlenen ayinlere katılıp Tanrı’mızın her asırda yaptığı  mucizelerden kuşkusuz olması gerekir.

Eğer insan bu yolda yaşayıp Tanrı’yı sürekli kalbinde taşırsa, dünyanın yaradılışından bu yana azizler için hazırlanmış olan göklerin egemenliğini miras alacaktır. Temennim hepimizin bu egemenliği , Tanrı’nın nimeti ile ve Tanrı’ya yaraşır bir şekilde miras almasıdır. AMİN

Altın Ağızlı Yuhanna’nın “Hayat Sözleri” adlı kitabından peder Dimyan Yakupoğlu tarafından tercüme edilmiştir.

 

Εbedi Hayatın Mirasçıları