/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Hıristiyan yaşamının mükemmelliği

Hıristiyan yaşamının mükemmelliği

Hıristiyan yaşamının mükemmelliği

Nissalı Gregorius’un vaazlarından

Hıristiyan yaşamının mükemmelliği, Mesih adının ifade ettiği tüm sıfatların tam olarak benimsenme­sinde ve somut olarak gerçekleştirilmesinde varolmaktadır.

Hıristiyan’ın yaşamını belirten ve ayırt eden unsurlar üçtür eylem, söz ve düşünce. Bunların arasında ilki düşüncedir, ikinci sırada düşünce ile oluşturulmuş olanı sözle açıklayan ve belirten söz gelir. Daha sonra üçüncü sırada olgularla düşünülmüş olanı ifade eden eylem gelir.

Bu yüzden, çok sayıda olabilen durumlardan biri bizi doğal olarak düşünmeye, konuşmaya veya eylemde bulunmaya iterse her söylediğimiz, yaptığımız veya düşündüğümüz Mesih’in belirlemesindeki kuramlara göre düzenlenmiş olmalıdır ki, hiçbir düşüncemiz, sözümüz veya eylemimiz bizi o eşsiz kuramın amacından uzaklaştırmış olmasın.

Yüce Mesih adına layık görülen, her düşüncesini, her söz ve eylemini dikkatlice araştırmaktan ve her birinin ne denli Mesih’e yaklaştığını yada aksine uzaklaştığını izlemekten başka ne yapabilir ki?

Bu önemli sınav birçok şekilde yapılabilir. Nitekim kötü bir tutkunun dürtüsü ile yapılan, düşünülen veya söylenilen her şey Mesih ile hiçbir şekilde uyuşmaz. Aksine, kalbin değerli incisinin berrak parlaklığını gölgelemek ve bozmak için, aşağılık açgözlülüğün çamurunu bulaştıran düşmanının damga ve işaretini taşımaktadır.

Her tür iğrenç arzulardan özgür ve arı olan şeyler ise, kesinlikle barışın yaratıcısı ve prensi olan Mesih’e yöneltilmiştir. Kalbinin duygu ve sevgilerini temiz ve bozulmamış bir pınardan alıyormuş gibi O’ndan alan ve edinen, ilkesi ve kökeni ile ırmakta akan veya anfora da parlayan suyun pınarı ile olan benzerliği gösterecektir.

Nitekim Mesih’te ve kalplerimizde olan anlık aynıdır. Fakat Mesih’inki pınarla özdeşleşiyor; bizimkisi ise O’ndan kaynaklanıyor ve yol boyunca düşüncelerin güzelliğini ve dürüstlüğünü sürükleyerek içimizde akıyor. Böylece iç ve dış insan arasında bir çeşit uyum ve ahenk oluşuyor. Çünkü Mesih’ten gelen düşünce ve duygular yaşamı düzenleyip, düzen ve kutsallık içinde yönetiyor. O halde, kanımca Hıristiyan yaşamın mükemmelliği ister kalbin iç, ister söz ve eylemin dış dünyasında Mesih adının ifade ettiği tüm sıfatların tam benimsenmesinde ve somut gerçekleştirilmesinde varolmaktadır.

Kaynak: Meryemana.net

 

 

Hıristiyan yaşamının mükemmelliği