/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Su serpme usulu ile vaftiz

Su serpme usulu ile vaftiz

Su serpme usulu ile vaftiz

 

 

Ne yazık ki bazı hristiyanlar İncil’i okurlar fakat Kutsal Geleneğin yolundan gitmedikleri için,  İncil’i anlamazlar.

 Eski Ahit’te Mesih’in geleceği ve olacaklar hakkında ayetler vardır.

Hezekiel 36: 25’te  “Su ile arındırmak”  Levililer Kitabında ise “kanla arındırmak” sözü geçer fakat bu Vaftiz Sakramenti ile ilgili değil. Vaftiz Sakramenti İsa Mesih’in Dirilişi’nden sonra bize verildi.
Rab’in emri açıktır: “… Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adına vaftiz edin”. “Vaftiz” kelimesinin anlamı birini ya da bir şeyi suyun altına sokmaktır. Aynı fiil Vaftizci Yahya’nın Ürdün Nehri’nde yaptığı vaftiz için de kullanılmıştır (İnsanlar suya girdiler ve günahlarını itiraf ettiler. Markos 1: 5). Aynı şekilde İsa da Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz edildi fakat günah itirafı yapmadı. “Doğrudan sudan çıktı” Markos 1: 10.

     Rab suyun içinde vaftiz için kesin emir verdi. Eğer Hıristiyan olacakları su serperek vaftiz etmek istiyorsanız, “su serpmek” fiilini kullanın, “vaftiz etmek” fiilini değil.

     Kelimenin anlamı çok açıktır, bozmaya çalışmak haklı bir davranış değildir.

     Ayrıca kilisenin uygulamaları açıktır ve her zaman suyun içinde vaftiz yapmıştır. Bunu arkeologların ilk Hıristiyanların kiliselerinde, hatta Roma katakomplarında buldukları vaftizhane kalıntıları göstermiştir.

     Ancak gerçekten zorunlu durumlarda, örneğin bir katekümen hasta ise, ölüm riski varsa; kiliseye gidecek kadar yeterli zamanı yoksa ya da sağlık durumu suya girmesine izin vermiyorsa, sadece o zaman kilise Vaftiz Sakramenti’ni serperek uygulayabilir.
Bir diğer husus, Kutsal Su ile kutsamadır. Yeni bir ev, bir tekne ya da insanlar için faydalı olan herhangi bir şey Kutsal Su serpilerek kutsanabilir (Ayin kitaplarında bu usul için şöyle yazar “Peder serper …”).

Pisidya Bölgesi Metropoliti Sotirios Trambas