/ Manevi yaşam / Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler az

Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler az

Davetin reddedilmesi

 

Düğün ve davetliler

İncil açıklaması

Metropolit Pavlus Yazıcı

Dinlediğimiz bölüm iki durum üzerinde özellikle durmaktadır. Birincisi düğün olayı ve efendinin her şeyin hazırlanması konusundaki ihtimamı. Uşaklarını davetlilere gönderdiğinde şöyle diyor: “Geliniz, her şey hazır” ve bazı davetlilerin reddetmesine rağmen düğün sahibinin düğünü yapmadaki ısrarı. Evini yollardan ve sokaklardan çağırdığı insanlarla dolduracaktır. Noel Bayramına yaklaşmakta olduğumuz bu dönemde, İncil’deki bu Litürjik bölümün kullanılması kilisenin bu bölümden anladığı derin manayı bize mutlaka verecektir. Bu da Rab İsa’nın sonuç bölümünde belirttiği “Davet edilenler çok ama seçilenler azdır”. Rab İsa’nın doğum olayı, efendi olan Allah ile davetli olan insanlar arasında olan gerçek düğündür. Bu kutsal ilahi düğün vasıtasıyla Allah insanlar ile birlik oldu ve Rab İsa gerçek yiyecek ve içecek oldu. Ve şimdi de Baba Allah oğlunu bir akşam yemeği olarak sunuyor, doğumda hem sunan hem de sunulan, hem kurban hem de kurban eden ile hem düğün hem de akşam yemeği. Doğum olayı kimi davetlilerin reddiyle tehdit edilemeyecek bir gerçektir, akşam yemeği hazır ve doğum yaklaşmaktadır. Bu düğüne katılmak veya katılmamak insanlar arasında ki seçilmişleri ve reddedenleri ayıracak olandır.