/ Manevi yaşam / Güçlü imana nasıl sahip olabiliriz?

Güçlü imana nasıl sahip olabiliriz?

Güçlü imana nasıl sahip olabiliriz?

 

 

Kutsal Ayin’deki (ileride yorumunu yapacağız) son dualardan birinde şöyle diyoruz, ”Her iyi şey yukarıdan ışık saçan Baba Tanrı’dan kaynaklanıyor”. İman, arzu eden ve onu arayan herkese Tanrı tarafından sunulan en  kıymetli  armağandır. Mesih İsa’nın kendi  öğrencileri (Elçileri), Kutsal Ruh üzerlerine inmeden önce, bazı durumlarda inançlarının sarsıldığını hissediyorlardı ve işte o zaman RAB İsa, “Neden korkuyorsunuz? Hâlâ imanınız yok mu?” (Markos 4: 40) veya “Nerede imanınız?” (Luka 8: 25) diye azarlıyordu. Havariler daha fazla ve daha güçlü inanca sahip olma ihtiyacını duyuyorlardı elbette ve bu yüzden Müjdeci Aziz Luka’nın da İncil’de yazdığı gibi, RAB İsa Mesih’e, “İmanımızı artır!” (Luka 17: 5) diyorlardı.

Biz de o zaman Tanrı’dan, büyük bir armağan olan imanı bize lütfetmesini ve devamlı güçlendirmesini dileyelim. Havari Aziz Pavlus bizi: “İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın.” (2. Korintliler 13: 5) diye teşvik ediyor. Yaşadığımız olaylar neticesinde İsa Mesih’e gereken imanı göstermediğimizi fark ediyorsak, alçakgönüllülükle tövbe edip diz çökerek, güvensizliğimize karşı bizi affetmesi ve inancımıza güç katması için içtenlikle O’na dua etmeliyiz. Tabii ki buna pararel olarak, sevgi dolu Yüce İsa’mızı her geçen gün daha iyi tanıyabilmek ve O’nun iradesi içerisinde yaşayabilmek için mücadele etmeliyiz.

Üstelik güçlü imana sahip olanların gerçekleştirdikleri mücizevi olayları gördüğümüz zaman inancımız daha da güçleniyor. Mesih öğrencilerine şöyle demişti: “Size doğrusunu söyleyeyim, kim şu dağa, `Kalk, denize atıl!` der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir.” (Markos 11: 23).  

Yeni Ahit (Yeni Antlaşma) Mesih İsa’ya karşı duyulan inanç sayesinde gerçekleşen (örneğin ölülerin dirilmesi) mucizelerle doludur. Kilise tarihinde de imanla gerçekleşmiş birçok mucize yer almaktadır, özellikle Kilisemizdeki Azizlerin yaşamları böyle muazzam olaylarla doludur.

 

Saygıdeğer Pisidia Metropoliti Sotirios’un “ORTODOKS HRİSTİYAN İNANCI, YAŞAMI VE İBADETİ” adlı kitabından alıntıdır.

 

Güçlü imana nasıl sahip olabiliriz?