/ Manevi yaşam / Ortodoks Kilisesi’nin oruç günleri

Ortodoks Kilisesi’nin oruç günleri

Ortodoks Kilisesi’nin oruç günleri

 

Dünya Ortodoks Kiliselerinde iki farklı takvim uygulanmaktadır  ve aşağıdaki Oruç tarihleri yeni ve eski takvime göre yazılmıştır. Parantez içerisinde yazılı olanlar eski takvim tarihleridir. İki takvim arasında 13 gün fark bulunmaktadır. Tüm Ortodoks Kiliseleri Paskalya (Diriliş Bayramı) ve buna bağlı (değişken) bayram günlerinin tespitinde jülyen takvimini (eski takvim) kullanırlar.  Fakat aylar kitabında kayıtlı olan sabit bayramları her kilise kullandığı takvime göre kutlamaktadır.

A) Ne zaman oruç tutulur ?

1) Her Çarşamba ve Cuma günü. (Tam /sιkι oruç, yani yağ kullanιlmaz )

2) Paskalya Oruç Dönemi: Paskalya’dan 40 gün önce.

Önemli Not: Kutsal Cumartesi günü sιkι oruç tutulur. Yağ yenilmeyen yιlιn tek Cumartesidir.

3) 25 Aralık (Doğuş) Noel Oruç Dönemi: 15 Kasιm – 25 Aralιk arası (28 Kasım – 7 Aralık).

Bu oruç dönemi süresince 15 Kasιm’dan 17 Aralιk’a (28 Kasım – 31 Ocak) kadar Çarşamba ve Cuma günleri hariç balιk ve deniz ürünleri yenir. 17-25 Aralιk (31 Aralık – 7 Ocak) arasι ise tam oruç tutulur (Balιk tüketilmez). Tüm Noel orucu dönemi boyunca Çarşamba ve Cuma günleri yağ kullanιlmaz.

4) 1 – 15 Ağustos arası (13 – 28 Ağustos) Meryem Ana’nιn sonsuz yaşama kavuşması, tam oruç. Sadece 6 Ağustos (19 Ağustos) İsa Mesih’in dağda görünümünün değişmesi bayramında balık tüketilir.

5)Aziz Elçilerin Oruç Dönemi: Tüm azizleri anma gününden Başelçiler Petrus ve Pavlus’un anma günü olan 29 Haziran’a kadar (12 Temmuz) sürer. Bu oruç sürsince Çarşamba ve Cuma günleri hariç her gün balιk tűketilir.

6) Epifani/Teofani Yortusunun arifesi 5 Ocak günü (18 Ocak), tam oruç.

7) 14 Eylül (27 Eylül)Kutsal Haç Bayramι,tam Oruç.

8) 29 Ağustos (11 Eylül) Yahya’nιn başιnιn gövdesinden ayrılamasını anma günü, tam oruç.

B) Yιl boyunca sιkι oruç tutulmayan Cuma ve Çarşamba günleri.(Yağ Tüketilir)

1) Noel’den Epifani/Teofani Yortusuna kadar. (5 Ocak (18 Ocak) Teofani Yortusu arifesi hariç)

2) Paskalya gününden başlayan hafta süresince.

3) Pendikost Gününden Bütün Azizleri anma gününe kadar.

4) Triodion döneminde: Paskalya Orucu’ndan 3 hafta önce Triyodion dönemi yer alιr. Bu dönemin hedefi imanlιlarι Diriliş bayramına (Paskalya’ya) hazırlamaktιr. Kilise Pederleri der ki Triyodion dönemi başladı yani tövbe ve manevi mücâdele de başladı.

1.Hafta: Ferisi ve Vergi görevlisi Pazarι

2.Hafta: Savurgan Oğulun Pazarι

3.Hafta: Yargι Günü Pazarι

Yargι Günü Pazarι’ndan sonra Af Pazarι kutlanιr ve tam ertesi gün Paskalya Orucu başlar.

Ferisi ve Vergi görevlisi Pazarι’ndan Savurgan Oğlun Pazarι’na kadar her türlü gιdalar yenir. Savurgan Oğlun Pazarι’ndan Yargι Günü Pazarι’na kadar sadece Çarşamba ve Cuma günü tam oruç tutulur. Yargι Günü Pazarι’ndan Af Pazarι’na kadar balιk, süt, yumurta ve süt ürünleri tüketilir. Pasklaya orucunun 40 günü boyunca et ve et ürünlerı süt ve süt ütünleri ve herhangi bir hayvansal gıda yenmez. Yağ ve yağlι yemekler sadece Cumartesi ve Pazar günleri tüketilir.

5) Mesih İsa ile ilgili kutsal bayramlarda.

C) Yιl boyunca balιk tűketilen Cuma ve Çarşamba günleri.

8 Eylül (21 Eylül) Meryem Ana’nιn doğumu

21 Kasιm (4 Aralık) Meryem Ana’nιn Sunağa girişi

25 Mart (7 Nisan) Müjde Bayramι

15 Ağustos (28 Ağustos) Meryem Ana’nιn ebedi hayata intikali

2 Şubat (15 Şubat) İsa’nın tapınakta Tanrı’ya adanması

7 Ocak (20 Ocak) Yahya’yι anma günü

24 Haziran (7 Temmuz) Yahya’nιn doğum günü

29 Haziran (12 Temmuz) Başelçiler Petrus ve Pavlus’un anma günü

6 Ağustos (19 Ağustos) Mesih’in görünümünün değişmesi

14 Kasιm (27 Kasım) Elçi Filipus’un anma günü

Dallar Pazarι

Pendikost gününden 25 gün önce gelen Çarşamba

Göğe Yükseliş Bayramιn arifesi (Çarşamba)