/ Pazar Vaazlarι / Kutsal Haç’ı yüceltme bayramından önceki Pazar vaazı

Kutsal Haç’ı yüceltme bayramından önceki Pazar vaazı

Kutsal Haç’ı yüceltme bayramından önceki Pazar vaazı

(9.9.2018)  (Yuhanna 3:13-17)

Bugün, Kutsal Haç’ı Yüceltme Bayramı’ndan bir önceki Pazar, RAB, İncil’in ana temasını birkaç kelimeyle sunar: Allah sadece sonsuz sevgisinden dolayı, dünyayı şeytandan ve günahtan kurtarır.

Anlaşılmasına yardımcı olmak için, İsa, İsrailliler çölde iken ortaya çıkan bir mucizeyi örnek olarak kullanır (Çölde Sayım 21:9). Israil halkı, Allah’ın mucizevi müdahaleleriyle kölelikten ve Mısırlılardan kurtulmuştu. Yine de, İsrailliler, her gün üzerlerine göksel besin yağdıran gerçek Tanrı’yı çoğu kez unuttular ve putlara taptılar. Tanrı, onları tekrar kendine yakınlaştırmak için zehirli yılanların onları ısırmasına ve birçok kişinin ölmesine izin verdi. Musa, Tanrı’ya gözyaşları ile yöneldi ve halkının bu felaketten kurtuluşu için yalvardı. Allah şöyle cevap verdi: Bakırdan yapılmış bir yılan heykeli yap ve yüksek bir direğe koy – böylece bir haç oluşacak – ve yılan tarafından ısırılanlar ona bakıp kurtulabilsinler. Ve öyle oldu. Bu, tüm dünyanın ve insan ırkının kurtuluşunda tam olarak olan şeydir. İsa haç üzerine çivilenmeyi kabul etti, böylece şeytan (Aden Bahçesindeki kadim yılan) tarafından zehirlenenler imanla O’na dönüp kurtulabilirler.

Gerçekten de, Allah’ın Oğlu, İsa Mesih’in bizim için yaptığı fedakarlığın derecesini anlamalıyız! Neden Kendini feda etti? Bunu hak ettik mi? Kutsal İnciller, halkın ve Yahudilerin İsa’ya karşı düşmanca eylemleri ile doludur. Sık sık “İsa’yı taşlamak için yerden taş aldılar” (Yuhanna 8:59). Onu günahkârların ve adaletsiz geleneklerin arkadaşı olarak kötülediler. Onu, Tanrı’nın emirlerini uygulamamakla suçladılar! İsa’nın şeytanın gücüyle mucizeler yaptığını iddia etme ve çoğu zaman onu öldürmeye çalışma noktasına geldiler. Ve İsa, bütün bunlara rağmen, bu insanlar ve hepimiz için çarmıha gerilecek! Havari Pavlus, Baba Tanrı’nın bu büyüklüğüne hayranlık duyuyor: “Biz hala günahkârken, Mesih bizim için öldü” (Romalılar 5:8). İnsanlar hala Mesih’in düşmanları iken, Mesih bizim için öldü! Böyle bir şey hiç olmamıştı! Tarih, birilerini arkadaşını kurtarmak için hayatını verdiği zamanları yazmıştır, ama düşmanını kurtarmak için ölen bir adamı hiç duymamıştık. Herkes için, dostlar ve düşmanlar için sadece İsa kendini feda etti.

Baba Allah neden tek Oğlu’nu feda etmeye karar verir ve Mesih bu fedakarlıktan acı çekmeyi kabul eder? Rab kendisi bize bugünün Müjde’sinde asıl cevabı verdi: «Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. (16. Ayet). Fakat Rab’bin belirttiği önemli bir şeyi hatırlamamız gerekir. Tanrı’nın Oğlu herkesin kurtuluşu için öldü, ama herkes kurtulmaz! Sina Çölü’nde olduğu gibi, nasıl ahşap üzerindeki bakır yılana inançla bakanlar kurtuldular, aynı şekilde Haç’ın üstünde gerilen İsa’ya imanla bakanlar da kurtulur. Rab vurguladı: “… Tanrı’nın Oğlu’na her kim inanırsa … sonsuz yaşama kavuşur.”

Kardeşlerim, Mesih’in bize karşı beslediği sınırsız sevgisini içimizin derinliklerinde hissedebilsek,  ruhumuzun gözlerini sürekli olarak ve imanla Mesih’e çevirsek, hayatımız öyle olsa ki Havari Pavlus ile birlikte “Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı Oğluna imanla sürdürüyorum.” (Galatyalılar 2:20). diyebilsek, ne mutlu bize!

 

Kutsal Haç’ı yüceltme bayramından önceki Pazar vaazı