/ Pazarın Sesi / İsa Mesih’in Görünümünün Değişmesi

İsa Mesih’in Görünümünün Değişmesi

İsa Mesih’in Görünümünün Değişmesi

Mesih’in Tabor Dağı’nda Görünümünün Değişmesi Yortusu, insan için temel varoluşsal ve kurtarıcı gerçekleri ortaya çıkaran büyük bayramlarından biridir. Yortuda Ortodoks Kiliselerinde hem Incil’den hem Mektuplardan okunan seçilmiş Pasajlar, Pederlerin ilgili sözleri, Yortuya özgü ilahiler, olayın yaşandığı sahneyi konu alan ikonalar, imanlıya bunun en derin anlamını deneyimlemesine yardımcı olur. Ayrıca görgü tanığı üç elçinin (Petrus, Yakup ve Yuhanna) gözlerinin kamaşması ve korkusunu, Mesih’in izzetinin büyüklüğünü ve tatlılığını anlamamıza yardımcı olurlar. Bu ilahi olayı tüm Kilise yaşar. Elçi Pavlus’un vurguladığı gibi Tanrı’nın halkı Mesih’in izzetini görür ve O’nunla beraber “yücelik üstüne yücelikle Ruh olan Rab sayesinde” (2. Korintliler 3:18) değiştirilir.

Mesih’in izzeti

İsa Mesih Efendimiz’e özgü tüm yortular, Mesih’in dünyevi varlığının gizemlerine atıfta bulunur. Bunların anısı ve sürekli yaşaması için kutlanırlar. Ancak İsa Mesih’in Görünümünün Değişmesi Yortusu Mesih’in görkemli varlığının başlangıcıdır ve Gelecek Çağın gizeminden bahseder. Öğrenciler Tabor Dağı’nda Tanrı’nın izzetini olabildiğince gördüler. Bu nedenle İsa Mesih’in Görünümünün Değişmesi  olayı, sadece, kısa bir zaman içinde Mesih’in tutuklanmasının, aşağılanmasının, acılarının ve çarmıhtaki ölümünün tanıkları olacakları için öğrencilere imanlarını desteklemek için verilen Mesih’in ilahlığının, gücünün ve ihtişamının onaylanması değildir. İsa Mesih’in Görünümünün Değişmesi olayı her şeyden önce yaşam veren Diriliş’in ve Rab’bin ikinci gelişinin habercisi, Mesih’in ilahlığının yaratılmamış ışığının görünüşü, yaşayan ve ölmüş tüm insan ırkı üzerindeki egemenliğinin ilanıdır. Dolayısıyla sadece mevcut nitelikli öğrencilerin değil ama daha önceden bu dünyadan ayrılan peygamberlerin, Musa ve İlyas’ın da orada bulunmasının nedeni budur. Ayrıca İsa Mesih’in Görünümünün Değişmesi olayı, imanlının bu yaşamdan beklediği ve varlığının en büyük amacı, dünyanın sonunda ortaya çıkacak olan O’nun ilahlığının görüntüsü ve insanın Mesih ile yeniden doğuşunun yani İnsanoğlunun varoluşunun gizeminin açığa çıkarılmasıdır.

 

Çok yerinde bir şekilde, Kilise Babaları, Rab’bin her zaman O’nun ilahi yüceliği ve görkeminde olduğuna, ancak bunun insanın duygularından gizlendiğine işaret ediyor. Tanrı’nın faaliyeti ve Kutsal Ruh’un aydınlığı olmaksızın, insanın İsa Mesih’in ilahi ışığının parlaklığını algılaması imkansızdır. Çünkü İlahi Işık yaratılmamıştır.

 

Elçi Petrus’un Mesih’in izzetinin görünümü hakkındaki tanıklığı

Elçi Petrus, bugünkü Elçisel okumanın kaynağı olan ikinci mektubunda, inananları dünyanın yozlaşmasından kaçınmaya ve ilahi doğanın paydaşları olmaya teşvik ediyor. Ayrıca inançlarına erdemli bir yaşamla eşlik etmelerine ve Mesih’in İkinci Gelişi vaadinden şüphe etmemeleri için de. Çünkü Rabbin ikinci Gelişi, O’nun Görünümünün Değişmesi ve Peygamberlerin sözleri aracılığıyla önceden bildirilmiştir. Rab’bin Dirilişinden ve Kutsal Ruh’un Pentekost’taki etkisinden edindiği deneyimle, Elçi Petrus, kutsal olayının bir görgü tanığı olarak, Mesih’in Kutsallığı hakkındaki ikrarını ve tanıklığını verir.

Kutsal Üçlemenin Tezahürü

Mesih’in Görünümünün Değişmesi sırasında, Üçlü Tanrı görünür. Kutsal Üçlü Birliğin İkinci Kişisi, Tanrı’nın beden almış Oğlu, öğrencilerinin önünde parladı ve kutsallığının görkemini gösterdi. Baba, bunun sevgili Oğlu olduğunu doğruladı ve Kutsal Ruh, öğrencileri parlak bir bulut gibi gölgeledi. Mesih’in şahsında ilahi, insani doğa ile birleştiği için, Rab İsa, Baba Tanrı’yı ​​bize açıklayan ve Kutsal Ruh’ta bizi O’na götüren Yol’dur. Elçi Petrus bu yolu “Rabbimiz İsa Mesih’in ebedi krallığına girmek” olarak nitelendiriyor. Başka bir deyişle, Vaftiz, Efkaristiya ve genel olarak ruhsal mücadele aracılığıyla Kutsal Üçlü’nün yaşamına iştirak etmek demektir.

Mesih’in Görünümünün Değişmesinin yaratılmamış ışığının onu tüm kalbiyle arayan herkesin varlığına girmesi için dua edelim ki, tüm iç karanlığımız dağılsın. Işığı veren Tanrı’ya yakarışta bulunalım: “Tanrım, sen karanlığımı aydınlat” ve “yüzünün ışığını bize çevir ki, böylece sende ulaşılamaz olan ışığı görelim” (Birinci saatte okunan dua). Amin.

 

Arhimandrit N. K. Foni Kiriou (Rabbin Sesi) 32 numaralı broşüründen tercüme edilmiştir.  6 Ağustos 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

İsa Mesih’in Görünümünün Değişmesi