/ Pazarın Sesi / Ne yapıyorsanız sevgiyle yapın

Ne yapıyorsanız sevgiyle yapın

Bugünkü elçisel okuma pasajımız, elçi Pavlus’un Korintliler’e yazdığı 1. Mektubunun son bölümünden alınmıştır. Pavlus’un Mektuplarını tüm dikkatini vererek okuyan bir kişi, yazmış olduğu mektuplarının sonunda, mektubun ana gövdesinde bir şeyleri vurgulamak amacıyla, kapsamlı bir şekilde okuyucularına son bir uyarıda bulunduğunu fark etmiştir. Dolayısıyla bizim pasajımızda da Korintliler’e bir özet olarak şunu tavsiye ediyor;

“Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun” (1.Korintliler 16:1) “Uyanık kalın” kelimesi, müminin manevi hayatında sürekli bir dikkat ve teyakkuz halinde bulunma adına çaba göstermesi demektir. Bu aynı zamanda Rabbimizin Müritlerine bir öğüdüydü: «Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız” (Matta 26:41). Uyanık kalmak Gelecekteki Krallığından bu çağın gündemine gelen Rab’bi karşılamak için hazır olmak demektir. Çünkü Mesih’in beden almasıyla Tanrı’nın Krallığı tezahür etti. Mesih’in sözü Tanrı Krallığını yaşamak demektir ve O’nun sözünün kabulü, O’nun Krallığının kabulüdür.

“İmanda dimdik durun”. İmanlıların, doğru inancı bozan, hatalı heterodoks öğretiler tarafından yoldan çıkarılmaması gerektiğine dair havarisel öğütle ilgilidir. Pavlus, bazı Korintlilerin, örneğin ölülerin dirilişi konusunda olduğu gibi, dünyadaki akımlardan ve düşünme tarzlarından etkilenmemelerini tavsiye ediyor.

“Mert olun” kelimesi her inanlının kutsal gizemler ve kutsal Incil’de bahsedilen erdemler aracılığıyla manevi olgunluğuna ulaşmak için göstermesi gereken çaba anlamına gelir.

“Güçlü olun.” Bu öğüt, müminin mücadelesinin etkili olabilmesi için güç ve kuvvetin yoğunlaşması gerektiğini gösterir. Bu güç, insanın zayıflığıyla ortaya çıkan (2. Korintliler 12:9) Tanrı’nın tarif edilemez gücünden (Yeremya 16:19) kaynaklanmaktadır. Ve elbette, Pavlus’un tüm inanlıların eylemlerine sevgiyle ilham verme yönündeki son tavsiyesi, Kilise’nin Bedeni’nde sevginin engelsiz dolaşımına gönderme yapmaktadır. Daha spesifik olarak, Tanrı’nın insana armağanı olan sevgiyi bencilce esirgemek ve onu hayat veren bir nehir olarak başkalarına yaymamak düşünülemez. Sonuçta, Tanrı’nın istemine göre sevgiyi yaşamak her gerçek inanlının en üstün özelliğidir (Yuhanna 13:35).

Kilise toplumundan ayrılmak

Elçi, Rab İsa’yı içtenlikle sevmeyenler ve ona inanmayanlar için nihai tehlikeye dikkat çekmekten geri kalmıyor. Onlar Kilise’den yavaş yavaş ayrılmaya, kesilmeye, yani Kilise’nin Bedeni’nden, yaşayan Mesih’in Bedeni’nden kopmaya başlar. Bu kopuş kişinin kendi özgür iradesi sonucu olarak isteğe bağlıdır. Ancak biz inanlılar, Pavlus’un dediği gibi: “Marana Tha” Rab’bin gelişini bekliyoruz. İfade Aramicedir ve büyük Bizans ilahiyatçısı Zigabenos’a (1050-1120) göre şu şekilde yorumlanır: “Rab geldi ve siz uyuyor musunuz? Tanrı, o kadar aşağıya indi de siz az biraz olsun yücelmediniz mi?”

 

Azizlerin “Mesih’te” yaşamı

Kilise Azizleri sevgi, uyanıklık ve inançta istikrarla, cesaret ve Tanrı’nın gücüyle yaşadılar. Bunlardan biri de bugün kutsal emanetlerinin taşınmasını andığımız Aegina’daki Pentapolis Episkoposu Aziz Nektarios. Yukarıdaki havarisel öğütler, onun iman şehitliğinin ve havarisel yaşamının ahlakıyla iç içe geçmişti. Bu nedenle Tanrı’nın ışığını, sevgisini, huzurunu ve kutsallığını her yerde ve her zaman yansıtıyordu.

Sakız Adasındaki Yeni Manastırı’da keşiş olaması, teoloji okumak için duyduğu yakıcı arzu, İskenderiye Patrikhanesi’nde Episkopos olarak ve Yunanistan Kilisesi’nde Evia ve Fthiotidofokidos vaizi olarak ayrıca Rizarios Kilise Olulunun müdürü olarak 14 yıllık hizmeti, Aeginadaki Kutsal Teslis Manastırının basit bir keşiş-rahibi ve ruhanisi olarak yaşaması ama her şeyden önce Tanrı’ya olan güveni ve tarif edilemez sevgisi, ayartmalara, iftiralara, insanların ve şeytanların kötülüğüne karşı direnci, tüm bunlar ve çok daha fazlası, onu Mesih’in yaşayan bir imajı, imanın canlı cetveli, mücizeler yaratan büyük bir aziz konumuna gertirdi. Onun kutsal şefaatleri hepimizle olsun. Ilahi himayesinin altında bulunmaya layık olalım.

Archim. N.K. Foni Kiriu dizisini 36.numaralı broşüründen tercüme edilmiştir. 3.9.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne yapıyorsanız sevgiyle yapın