/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 9 Haziran İskenderiye Başpiskoposu Aziz Kiril

9 Haziran İskenderiye Başpiskoposu Aziz Kiril

 

9 Haziran İskenderiye Başpiskoposu Aziz Kiril

Aziz Kiril 376 yılı civarında İskenderiye’de doğdu.  İskenderiye Patriği Theofilus’un yeğeni olarak genç yaşta onun tarafından eğitildi. Zamanının çoğunu Nitria’daki keşişlerle geçirdikten sonra 412 yılında amcasının tahtının varisi oldu. 429 yılında Konstantinopolis Yeni Patriği Nestorius’un öğretilerini haber alınca, heretik öğretisinden vazgeçirmek amacıyla ona mektuplar yazmaya girişti, fakat patriğin hatasından dönmemesi üzerine Papa Celenstine ile birlikte bu duruma karşı durdu. Aziz Kiril 431 yılında Aziz Genç Teodosius’un himayesinde Efes’te 200 kutsal pederin katıldığı Üçüncü Ekümenik Konsil’e başkanlık yaptı. Bu konsilde Nestorius’un günahkar öğretisine eleştiri getirerek karşı çıktı. Aziz Kiril, Nestorius’un sapkın öğretisini bozmanın yanısıra Kilise’ye Luka ve Yuhanna incillerinin büyük bir yorumunu bıraktı. Otuz iki yıl boyunca Mesih’in kilisesine önderlik yaptıktan sonra 444 yılında Tanrı’nın huzuruna kavuştu. (444)

Not: “Öğretmeni olan Mopsuestialı Theodoros’un öğretisini izleyen Nestorius, Rab İsa Mesih’e 30 yaşındayken Kelam’ın indiğini, ancak o zamandan sonra İnsan ve Tanrı karakterlerini taşıdığını, Meryem Ana’mızın, Tanrı olan İsa’nın değil, insan olan İsa’nın annesi olduğunu söylemiş ve dolayısıyla da Meryem Ana’mıza “Tanrı’nın annesi” (Theotokos) denmesine karşı çıkmış ve Tanrı’nın doğrulamayacağını, doğurulmadığını belirtmiştir. Nestorius’a göre Rab İsa Mesih’in insani kimliği ile tanrısal kimliği birbirinden ayrıdır; bu nedenle Nestorius öğretisi bazı kaynaklarda diofizit (“iki tabiatçı”) olarak adlandırılır. Bu görüşe göre çarmıha gerilirken tanrısal tabiat ondan ayrılmış, sadece insan olan yanı acı çekmiş, çektiği acılar Tanrı olan yanına dokunmamıştır. Nestorius’un görüşleri Batı ve Doğu Roma kiliselerinde yoğun tartışmalar doğurmuş ve nihayet 431 yılında Efes’te toplanan 3. Genel Konsil Nestoriusu sapkın ilan ederek aforoz etmiştir (Vikipedi).” 

 

 

 

Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/june.html )

 

9 Haziran İskenderiye Başpiskoposu Aziz Kiril