/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 28 Kasım. Kutsal şehit keşiş Yeni Stefan ve kutsal şehit İrenarhos

28 Kasım. Kutsal şehit keşiş Yeni Stefan ve kutsal şehit İrenarhos

Çilekeş,

 

Çilekeş, 715 yılında Konstantinopolis’te Ortodoks ebeveynleri Yuhanna ve Anna’nın oğlu olarak doğdu. Gençliğinden itibaren Bitinya’da Aziz Afksendiyos’un Dağı olarak adlandırılan tepedeki Aziz Afksendiyos manastırında çilekeş bir yaşam sürdü. Oradaki keşişlerin ruhsal önderi oldu; ruhsal mücadelelerinin ünü her yerde duyuldu ve erdemlerinin güzelliği pek çoklarını ona çekti. Kutsal ikonlara saygı gösterdiği için Konstantin Kopronimos yönetiminde şehit olarak öldü. Onun tarafından önce zincire vurulup 11 ay hapse mahkûm edildi. Daha sonra da yerde sürüklendi ve ilk şehit Stefan gibi taşlanarak öldürüldü ve bu nedenle Yeni Stefan adını aldı.
İrenarhos, Diyokletyan döneminde Sebastiya’da doğmuştu ve gençliğinde kutsal şehitlerin cezalandırılması işini üstlenmişti. Ancak bir keresinde Mesih uğruna işkence çeken yedi kadını görünce, doğaları gereği zayıf olmalarına rağmen zorbaya karşı pek cesur olduklarını ve onu alt ettiklerini görüp cesaretlerine hayran kalarak tanrısal kayrayla aydınlandı. Mesih’e imanını cesaretle ikrar edip su ve ateşle işkence gördü ve 298’de kutsal kadınlarla birlikte onun da başı kesildi.

Apolytikion. Ton 4.

Dağda bir çilekeş olarak eğitilerek düşman güçlerin cisimsiz ordularını Çarmıhın tüm zırhıyla yok ettin. Sonra yine cesurca mücadele için çıplak bırakıldın ve Kopronimos’u iman kılıcıyla vurdun. Her ikisi için de Tanrı tarafından taçlandın, şerefli Keşiş ve Şehit Stefan.
Şehit: Apolytikion. Ton 4.
Senin Şehidin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadelesi sonucunda çürümezlik tacını kazandı; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok etti ve iblislerin cılız küstahlıklarını parçaladı: onun dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakion. Ton 8.

Bayram sevenler, Üçlü Birliği seven tanrısal Stefan’ı, Efendinin ve O’nun Annesinin güzel suretini onurlandıran kişi olarak iman dolu şarkılarla yürekten övelim ve sevinip ona sevgi dolu şekilde tek bir sesle şöyle diyelim: Selam, şerefli Baba!

 

28 Kasım. Kutsal şehit keşiş Yeni Stefan ve kutsal şehit İrenarhos