/ Pazarın Sesi / Tutsakların kurtarıcısı

Tutsakların kurtarıcısı

Tutsakların kurtarıcısı

Bugün, Yortuların Yortusu, Paskalyadan sonraki ilk Pazar. Kelime anlamı itibariyle geçiş anlamına gelen Paskalya, günahın köleliğinden Tanrı’nın çocuklarının özgürlüğüne geçişini ifade eder.

Bu yortu tam da bu yıl, MS 3. Yüzyılın sonlarında kutsal Kapadokya topraklarında köklü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Zafer Ganimetini taşıyan Büyük Şehit Aziz Georgios’u anma gününe de  denk geliyor. O çok kısa zamanda yüksek askeri pozisyonlara yükseldi. İmparator Diokletian, Hristiyanlığa karşı diğer önlemlerin yanı sıra Hristiyanların siyasi görevlerde yer almalarını yasaklarken inançlarında sadık kalanlar ölümle karşı karşıya kaldığında meydan okurcasına karşı çıkışta bulundu. Georgios, Mesih’i Tek gerçek Tanrı olarak ikrar etmekte tereddüt etmedi. Bunun sonucunda korkunç işkencelere maruz kaldı ve başı kesildi.

O zamandan beri genç şehit, sadece tutsakların kurtarıcısı olarak değil, imanlılar tarafından da onurlandırılıyor ve tüm Hristiyan dünyasında saygıyla anılıyor. Acaba durum sadece savaş, baskın dönemlerinin insanların fiziksel tutsaklığıyla mı ilgiliydi? Dirilmiş Rab İsa’nın insanı günahın, şeytanın ve ölümün tutsaklığından özgürleştirdiği gibi ruhlarımızın Kurtarıcısının izinden giderek, Aziz Georgios’un ona imanla hitap edenleri, çağın putlarına boyun eğme ve tapınma bağlılığından,  ihtirasların esaretinden kurtardığına  inanıyoruz.

Kilise’nin duası

Elçisel okumamız ayrıca zulümlere, özellikle de Yeruşalim’in masum bebeklerini katleden Herod’un torunu Kral Herod Agrippa tarafından Kiliseyi hedef alan zulme de atıfta bulunur. Önce, İlahiyatçı Yuhanna’nın kardeşi Yakup’u kılıçla öldürttü (Elçilerin İşleri 12:2).

Bu korkunç icraatı yetmediği gibi Paskalya günlerinde Petrus’u tutukladı ve Paskalya’dan sonra (Mayasız Ekmek Bayramı) onu halka açık mahkemeye çıkarma niyetiyle dörder kişilik dört takım askerin gözetimine teslim etti. Ancak Kilise Topluluğu sürekli olarak Tanrı’ya Petrus için dua ediyordu.”  Ve Tanrı’nın lütfu Petrus’u esaretin zincirlerinden kurtardı ve Dirilmiş Olan’ın gücüyle Mesih’in adını vaaz etmeye ve insanları kurtuluşun Müjdesine iman ettirmeye davet etti. Bu nedenle Kilise, imanlıları her zaman  uyanıklık (Nipsis[1]) ve hürmetle, sevgi ve bağlılıkla, kendileri ve başka insanlar için dua etmeye teşvik eder.  

Ontolojik[2] soru

Ama dua nedir? Dua, insanın Tanrı’ya istirhamı, insanın Tanrı ile konuşması, Sina’lı Aziz Yuhanna’nın vurguladığı insan ve Tanrı’nın birleşmesidir. Çünkü dua insanı özüne, Tanrı’ya geri getirir ve onu gerçek bir varlık yapar. Bu, insanın sahip olduğu en büyük ayrıcalıktır ama ruhsal deneyime ve olgunluğa sahip olamadığında bu ayrıcalığının değerini bilemez. Ve tabi ki bu deneyim, dua etmeyi öğrenmemiz için sürekli çaba sarfetmemiz ve Tanrı’yı sürekli düşünmeye çalışmamızla elde ediliyor. Cismani gözler için güneş ışığı neyse, ruhun gözleri için de dua aynı şeydir.

Dua aracılığıyla insan Tanrı’yı daha iyi tanır ve ilahi yaşama katılır. Nefsi aklı yener, bilincini genişletir ve varlığını doğru bir şekilde yönlendirir. Bu nedenle dua, talep etmenin ve yerine getirmenin dar bağlamıyla sınırlandırılamaz. Her şeyden önce şükran, minnet, övgü niteliği taşır. Aziz Altın Ağızlı Yuhanna, eğer Tanrı’dan dilediğinizi alamazsanız bile en çok sizin yararlandığınızı söylerdi çünkü dua aracılığıyla Tanrı’yla birlik içinde kalmaktan daha büyük bir fayda yoktur.

Dirilen Rab, Büyük Şehit Aziz Georgios ve tüm Azizlerin şefaatleriyle bizi her türlü tutsaklıktan kurtarsın, bizi buyruklarının ışığıyla aydınlatsın, “kendimizi, birbirimizi ve tüm yaşamımızı” duaya teslim etmemize yardım etsin. Amin.

Arhimandrit N. K. Foni Kiriou (Rabbin Sesi) 17 numaralı broşüründen alıntılanarak tercüme edilmiştir. 23 Nisan 2023

 

[1] *Nipsis/Dikkat : Kötü düşüncelerden, hayallerden ve güdülerden (ve bunlara bağlı ayartılardan) uzak durmaya çalışan zihinsel ve mânevî tutum. Tanrı’dan uzaklaşmama amaçlı uyanıklık, kendine dikkat ve kendini kontrol hâli.

[2] Ontoloji, varlık felsefesi ya da varlıkbilim, temel sorunu varlık olan felsefi disiplin. Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutsakların kurtarıcısı