/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 27 Kasım. Kutsal Yüce Şehit İranlı Yakup

27 Kasım. Kutsal Yüce Şehit İranlı Yakup

27 Kasım. Kutsal Yüce Şehit İranlı Yakup

 

Vithava şehrinden olup saygın bir soydan geliyordu ve 399-425 yılları arasında hüküm süren Pers Kralı 1. Isdigis veya Yesezegirdis’in yakın ve şerefli bir dostuydu. Ailesi aracılığıyla Hristiyan olduysa da Kralın dostluğu ve övgü dolu sözleri nedeniyle Mesih’i inkâr etti. Bunu öğrenen annesi ve eşi ona mektup yazarak Mesih’in sevgisini geçici yüceliğe tercih ettiklerini söyleyip artık onunla hiçbir şekilde görüşmeyeceklerini bildirdiler. Bu sözlerden çok etkilenip aklını başına toplayarak işlemiş olduğu günahlardan döndü ve Kral ile ilişkisini sonlandırdı. Bunun üzerine öfkeden çılgına dönen Kral, vahşi bir hayvana bile verilmeyecek en şiddetli ölüm cezasını buyurdu: Yakup’un bedeni, kol ve bacaklarının eklem yerlerinden kesilecekti. Böylece asil şehit, kalça ve omuzlarına kadar eklemlerinden parça parça kesildi ve sonunda başı koparıldı.

Apolytikion. Ton 4.

Senin Şehidin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadelesi sonucunda çürümezlik tacını kazandı; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok etti ve iblislerin cılız küstahlıklarını parçaladı: onun dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakion. Ton 2.

Cesur Yakup, asil eşin tarafından ikna edilerek ve korkunç yargıdan korkarak Perslerin ruhunu küçümseyip reddettin ve muhteşem bir şehit olarak açıklandın; bedenin bir dal gibi kesilerek açıldı.

 

27 Kasım. Kutsal Yüce Şehit İranlı Yakup