/ Makaleler / Ruhbanlığı düşünen gençlere bir pederin tavsiyeleri

Ruhbanlığı düşünen gençlere bir pederin tavsiyeleri

Ruhbanlığı düşünen gençlere bir pederin tavsiyeleri

Çocuğum,

Ruhban olmak çok ciddi bir konudur. Kalbinin en derinliklerini iyice incele; ruhban olma isteğin geçici bir heves olabilir mi? Aslında pek çok kişinin böyle düşünceleri var ama daha sonra vazgeçerler.

Gerçekten kalben ruhban olmayı istiyor musun? Cevrendeki insanların ve yurttaşlarının olumsuz tepkileriyle karşılaşacaksın, kendini yeterince güçlü hissediyor musun? Çünkü Kutsal Kitap’ta şöyle yazıyor: Rab için çalışmak isteyen kendini zorluklara ve ayartmalara karşı hazır etsin. Zira şeytan, Mesih ve Kilisesi için çalışan insanlara karşı savaş açıyor. Tabi bütün bu sorunlarla baş edilebilir ve sonunda her şeye gücü yeten Tanrı galip gelir ama Kilise Topluluğunun hizmetkarı mücadele etmekte istekli olmalı. Rabbin dediğine göre, “Sabanı tutup da geriye bakan, Tanrı`nın Egemenliği’ne layık değildir”.  Yani Kilise’nin manevi tarlasında çalışmaya başlayan, Tanrι’nın Işlerini sonuna kadar yapmalidir. Tıpkı azizlerin bu yolda ölüme bile kararlı oldukları gibi. Dolayısıyla bu göreve çok dua ederek hazırlanmalıyız.

 Ortodoks Kilisesinde Ruhani olmak isteyen bir kişi diğer hazırlıkların yanı sıra bedensel pislik ve ahlaki günahlardan uzak durmalı;  ruhen ve bedenen kendini temiz tutmalıdır ve en önemlisi bütün bu konuları kendi manevi pederine açmalıdır.

Ikinci bir aşama olarak Kutsal Kitab’ı, Kilise Tarihini, Ortodoks Kilisesi’nin Doktrin ve öğretilerini, Kutsal Gelenek ve Kutsal Ayin Törenlerini ve Kilise Sırlarını iyice öğrenip kavramalidir. Sadece anlamını bilmekle yetinmeyip uygulamasını da öğrenmek lazım. (ayin nasıl düzenlenir vs) Kararlı gençlerin, yeterli bir zaman zarfını, deneyimli ve kendileriyle aynı dili konuşan bir ruhaninin yanında vakit geçirip eğitim almaları gerekecek.

Genellikle şunu anlamamız lazım, eğer ki bir insan bütün samimiyeti ile kalben ruhani olmak istiyorsa; aynı zamanda bu konuda ruhani babasının da onay ve kabulu varsa –ki bu onay, Tanrı’nιn da onu, bu yüce görev için uygun bulup, Kilisesi’nin bir Görevlisi olmaya çağırıyor olmasının bir belirtisidir-tüm zorlukların aşılması mümkündür. Bunun için dua edin ve Rab size yolunuzu gösterecek.

Ruhbanlığı düşünen gençlere bir pederin tavsiyeleri