/ Pazarın Sesi / Luka’nın 11.Pazarı

Luka’nın 11.Pazarı

Yaratıcısının benzeyişinde tazelenen yeni yaradılış

Koloseliler

 1. Bölüm
 2. 4Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de O’nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.
  5Bu nedenle iç varlığınızın dünyasal yönlerini – cinsel ahlaksızlığı, pisliği, tutkuları, kötü arzuları ve putperestlik anlamına gelen açgözlülüğü – öldürün. 6Bunlardan dolayı Tanrı’nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. 7Geçmişte böyle insanların arasında yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. 8Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir sövgü ya da edepsiz söz çıkmasın. 9-10Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız, eksiksiz bilgiye erişmek üzere. 11Bu yenilikte[d] Grek ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar[e], İskit[f], köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir.

   

 3. Luka

  14. Bölüm

  16İsa ona şöyle dedi: «Adamın biri büyük bir şölen hazırlayıp birçok konuk çağırmış. 17Şölen saati gelince davetlilere, `Buyurun, artık her şey hazır’ diye haber vermek üzere kölesini göndermiş.
  18«Ne var ki, hepsi anlaşmışçasına özür dilemeye başlamışlar. Birincisi ona, `Bir tarla satın aldım, gidip görmem gerek. Rica ederim, beni hoş gör’ demiş.
  19«Bir başkası, `Beş çift öküz aldım, onları denemeye gidiyorum. Rica ederim, beni hoş gör’ demiş.
  20«Yine bir başkası, `Yeni evlendim, bu nedenle gelemiyorum’ demiş.
  21«Köle geri dönüp durumu efendisine bildirmiş. Bunun üzerine ev sahibi öfkelenerek kölesine, `Çabuk ol’ demiş, `çıkıp kentin caddelerini, sokaklarını dolaş; yoksul, kötürüm, kör, sakat olanları al getir.’
  22«Köle, `Efendim, buyruğun yerine getirilmiştir, ama daha yer var’ demiş.
  23«Efendisi köleye, `Çıkıp yolları ve çit boylarını dolaş, bulduklarını gelmeye zorla da evim dolsun’ demiş. 24`Size şunu söyleyeyim, ilk çağrılan o adamlardan hiçbiri benim yemeğimden tatmayacaktır.’»

  Matta

  24. Bölüm

  14Göksel Egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanıklık olmak üzere bütün dünyada duyurulacak, ve son o zaman gelecektir.