/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 29 Eylül Aziz Şehit Dada ve Onun Beraberindekiler

29 Eylül Aziz Şehit Dada ve Onun Beraberindekiler

        29 Eylül Aziz Şehit Dada ve Onun Beraberindekiler

Dada, Kral 2. Şapur’un mahkemesinde üst düzey bir memur ve gizli bir Hıristiyan’dı. Mahkemeyle yolu ayrılıp bir bölgenin valisi olarak atandığında, Mesih’e açıkça ibadet etmeye ve inancını açıkça ikrar etmeye başladı. Bunlar kralın kulağına gidince oğullarından birini, Gubarlahas’ı, Dada’yı bulup öldürmesi için gönderdi. Dada yakalandı ve kızgın fırına atılmaya mahkûm edildi. Ancak girmek üzereyken Haç çıkartınca, ateş söndü. Bundan etkilenen kralın oğlu da Mesih’e iman etmeye başladı.
Öfkeli kral oğlunu da hapse attırdı ve işkenceye soktu. Gubarlahas günlerce şikâyet etmeden korkunç işkencelere katlandı, fena sakatlanmalarla cezalandırılmasına rağmen hücresinden sağ salim kurtulmayı başardı. Bu mucize, kralın oğlu ya da akrabası olan diğer iki kişinin de Mesih’e iman etmesine vesile oldu. Kralın kızı olan Kazoy, işkenceleri başlar başlamaz bu dünyadan ayrıldı. Gubarlahas ise işkencelerin ortasında mucizevî şekilde vaftiz edildi: Bir ses ona vaftiz kelimelerini söyledi, üstüne su yağdı ve yağ döküldü, çok geçmeden de Dada ve Kasdios ile birlikte can verdi. Gubarlahas’ın akrabalarından biri de şahit olduğu mucizeler aracılığıyla Gerçek’e inandı. (4. yy)

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

29 Eylül Aziz Şehit Dada ve Onun Beraberindekiler