/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Aziz Porfirios Kilise hakkında

Aziz Porfirios Kilise hakkında

Aziz Porfirios Kilise hakkında

 

 

Kilise, başlangıçsιz, sonsuz ve ebedi bir kurumdur… Tıpkι, sonsuz ve ebedi Kurucusu (Kutsal Üçleme) gibi… Tanrı‘nın yaratılmamış olduğu gibi Kilise de yaratılmamıştιr. Havari Pavlus’un dediği gibi:
O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih’te seçti (Efesliler  1: 4). Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor (Koloseliler 2: 9). “Bütün doluluğun” Mesih’in içinde yaşadığı göz önüne  alındığında, Mesih, Kilise’nin Başkanı’dιr. Bu ifade mutlaka Kilisesi için de geçerlidir. Bu Tanrı‘nın şekilleri olan bilgelik bir ifadesidir. Tüm gizemlerin sırrıdır. Bu açıklanmayan oldu ve (1 Petrus 1: 20) «Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı». Kilise sarsılmaz kalır, çünkü o sevgi, Tanrı‘nın bilgeliği ve öngörüsü ile köklüdür.
Sonsuz Kilisesi Kutsal Üçleme’nin üç Kişisi’nden oluşur. Başından melekler ve insanlar Tanrı‘nın iradesi ve sevgisinde vardı.
Biz insanlar şimdi doğmadık. Biz Tanrı‘nın her şeyi bilmesinde biz yaş önce var olanız. Tanrı‘nın sevgisi O’nun suretinde ve O’nun benzerliğinde bizi yarattι. Tanrι, Kilisesi’ne bizi de dahil etti, olsa bile O bizim irtidat biliyordu. Bizi tanrısal yapmak için bize her şeyi verdi – Kutsal Lütuf yoluyla ve ücretsiz – ve henüz biz, bizim özgürlük kötüye ile, bizim ilkel güzelliği, ilkel adaleti kaybetmiş ve Kutsal Üçlü kendimizi kestik; Biz her şeyi, cenneti kaybettik. Ancak, Kilise dışında kurtuluş yok, hayat yok.
Bu nedenle Tanrı‘nın merhametli kalbi, O’nun sevgisi bizi dışarıda bırakmadı. O bir kez daha bizim için cennetin kapılarını açtı – çağların sonunda- ve bedende Kendini gösterdi. Sonsuz sevgisi ile Tanrı, Mesih‘in kişiliğinde, Kilisesi ile bizi barıştırdι.
Υaratılmamış Κilise’ye girerek, biz kendimizi yaratılmamışa gireriz, biz Mesih‘i yaklaşırız. Diğer bir deyişle, biz sadık yaratılmamıştı olmak için davet edileceğiz. Tanrı‘nın ilahi enerjileri paylaşmak için, Tanrι’nιn gizemi içine girmek için, bizim dünyevi vicdanımızın üstesinden gelmek için, “eski kişi” olarak ölmek ve tanrısal olmak. Biz Kilisesi’nde yaşadığımız zaman, İsa‘da yaşıyoruz.
Bu çok hassas bir konudur… Biz bunu idrak edemeyiz. Sadece Kutsal Ruh bize öğretebilir. Tanrı‘nın Tek Oğlu’nun Beden Alışı ile insanın kurtuluşu için Tanrı‘nın ezeli planı insanlığa yeniden tezahür edildi.
Havari Pavlus’un Timoteos’a mektubuna göre: ”Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O, bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı, Meleklerce görüldü, uluslara tanıtıldı, dünyada O’na iman edildi, yücelik içinde yukarı alındı (1. Timoteos 3: 16).
ilahi sözleri, ilahi kelimeleri – Havari’nin kelimeleri anlamı ile yoğun kelimeleri vardır!
Tanrı‘nın Yaratılmamış Işık ile aydınlanmış Ortodoks Azizlerinin bilgeliği, Ortodoksluğun dünya için en iyi hediyesidir!

Aziz Porfirios Tanrı’ya şefaatçimiz olsun!

(oodegr sitesinden tercüme edildi)

 

Aziz Porfirios Kilise hakkında